پاس داشت

احمد صادقیان برزکی در تاریخ 19:05 2016:04:18

برزک بهنام مولاجان

آقای بهنام مولاجان برزکی مجموعه شعری تحت عنوان آخر برای تو نوشته که درانتشارات تپش قلم به چاپ رسیده است ،برای ایشان آرزوی سلامتی وموفقیت داریم.
آقای مولاجان درسرفصل کتاب خود و در پاس داشت از پدر ومادر که کارش را مرهون زحمات  آنان میداند مطلبی نوشته که
 درخورتامل است ، ذیلا آنرا میخوانیم تا سر لوحه کارما نیزچنین باشد .
تقدیم به
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانائی برسیم...
موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم ...
وعاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند ...
پدر ومادر عزیزم سال 1393  

ما به شما پیشنهاد میکنیم با حسابی که در وبسایت ما دارید وارد شوید اگر شما حساب نداربد روی دکمه ی ایجاد حساب کلیک کنید.

ورود به حساب ایجاد حساب

شما برای ورد یا ایجاد حساب مینوانید از سرویس های زیر استفاده کنید.